Båtklubben mitt i stan

Sjösättning – Upptag

upptagning

Sjösättning och upptagning arrangeras av HYC under lördagar, vanligtvis i slutet av april och oktober. Trenden de senaste åren har varit att antalet båtar som lyfts minskar, vilket innebär att vi valigtvis endast arrangerar ett tillfälle för sjösättning respektive upptagning

 

 

 

Du behöver vara medlem i Helsingborg Yacht Club för att delta. Alla medlemmar som vill sjösätta eller ta upp upp sin båt MÅSTE senast en vecka innan lyftet anmäla sig via antingen: Hamnkapten 0708-18 48 93, HYC Kansliet 0736-55 27 63 eller anmälan nederst.

Betalning skall göras till Postgiro 154369-6 ELLER till kansliet senast en vecka innan lyftet.

För sjösättning eller upptagning räknar vi med en kranavgift på 800 kr. Till det kommer en avgift på 500 kr om båten skall stå på kajen under vintern samt en avgift på 500 kr för förvaring av eventuell mast i mastskjulet under vintern.

Segelbåtar skall vara avmastade inför lyft. Uppställning av vaggor/båtstöttor görs i förväg på den av hamnkaptenen avspärrade pakeringen söder om HYC klubbhuset mot Kvickbron.

 

DatumTidStart
2018-10-2708.00 - 16.00

 

Observera att båtar med en totalvikt på maximalt 8 ton kan hanteras av den kranbil vi använder.

Vi påbörjar gemnsamt jobbet på lördag morgon 08.00 och du ansvarar för att ha med dig hjälp. Se till att vara väl förberedd då kranfirman debiterar per time!

Lyft startar från Klubbhuset och går söderut (mot Kvickbron). Vid 12-tiden serveras lunch till självkostnadspris i klubbhuset, anmäl antalet peroner så vi kan planera!

Koder till mastkran och mastskjulet lamnas ut till HYC-medlem av Hamnkapten. Alla mastdelar skall vara märkta men namn och telefonnummer (se ytterligare information under “Mastskjul”)

 

Anmäl dig här

 

Vilka är anmälda

NamnBåtnamnTelEpostDatumViktUppEllerNed
Lennart Persson Express SWE 123 0730507936 lennart.persson.grafiskform@gmail.com Lör 2018-04-28 1,8 ton Ned
iiNBBaHHDIbBRvhD ZkSBgCAXtZ dOXbLsBdxjrPumoyha Lör 2018-04-28 2014 Upp
Christer Dahlberg Epsilon 0723411820 christer@exr.se Lör 2018-04-28 6 ton Ned
Per-Ola Lindahl Kaleido 0768-557551 perola.lindahl@outlook.com Lör 2018-04-28 4,5 Ned
Maria Westeman Jolene 070-6237001 maria.westeman@gmail.com Lör 2018-04-28 2,8 ton Ned
Anders hansson Little Gem 0703-767876 anders.hansson@allbyggnationer.se Lör 2018-04-28 7,5 ton Ned
Johan Nordin Amanda, X-342 0723-527615 pjnordin@hotmail.com Lör 2018-04-28 4500 Ned
xsBtKGsaIGQkb VvRKtnzqLgBfoi drFcVMevRjV Lör 2018-04-28 2014 Ned