Båtklubben mitt i stan

Hamnen

Marina Norra Hamnen AB

Norra Hamnen i Helsingborg drivs av Norra Hamnen Marina AB som är ett helägt dotterbolag till Helsinborg Yacht Club. HYC i sin tur arrenderar Norra Hamnen av Helsingborgs kommun. Aktuellt arrendeavtal löper till och med December 2017.

Marinans heltidsanställda Hamnkapten, Michael Fleming ansvarar för driften. Om ni har frågor eller funderingar så kan ni kontakta Michael på nedan telefon.

img_1634

Michael Fleming Hamnkapten
Tel Hamnkontoret
0708-184 893

Tel HYC kansli
0736- 552 763